Tư vấn miễn phí

 Giỏ hàng

 Xóa giỏ hàng

Tạm tính: 

Thanh toán

Thuốc về hệ hô hấp

Bambec 10mg
hộp

Bambec 10mg

169,100 ₫
BRICANYL 1.5mg
hộp

BRICANYL 1.5mg

23,100 ₫
BRICANYL Inj 0.5mg/ml
hộp

Hệ thống Nhà thuốc