Thông tin cửa hàng:

Mỹ Nhung Pharmacy
Địa chỉ: Số 48 Mạc Thị Bưởi - P.Vị Hoàng - TP.Nam Định
Điện thoại: 0228 3631668 -- Fax: 0228 3631668
Email: cskhmynhung@gmail.com

Nội dung liên hệ:

Bản đồ: