Tư vấn miễn phí

 Giỏ hàng

 Xóa giỏ hàng

Tạm tính: 

Thanh toán

Thuốc về hệ thần kinh

Betaserc tab 16mg
hộp

Betaserc tab 16mg

190,600 ₫
Betaserc tab 24mg
hộp

Betaserc tab 24mg

298,100 ₫
Serc 8 Tab 8mg
hộp

Serc 8 Tab 8mg

170,100 ₫
Nootropyl inj 12g
hộp

Nootropyl inj 12g

126,100 ₫
Nootropyl 3g/15ml
hộp

Nootropyl 3g/15ml

126,100 ₫
nootropil inj 1g/5ml
hộp

Hệ thống Nhà thuốc