Tư vấn miễn phí

 Giỏ hàng

 Xóa giỏ hàng

Tạm tính: 

Thanh toán

Thuốc điều trị tiểu đường

Maninil
vỉ

Maninil

9,000 ₫
Siofor 850mg
vỉ

Siofor 850mg

20,500 ₫
GLUCOPHAGE 500mg
vỉ

GLUCOPHAGE 500mg

16,500 ₫
Glucophage 850mg
vỉ

Glucophage 850mg

57,500 ₫
Glucophage 1000mg
vỉ
DIAMICRON MR
vỉ

DIAMICRON MR

85,000 ₫
Predian
vỉ

Predian

18,000 ₫
Glucovance 500mg/5mg
vỉ
Amaryl 2mg
hộp

Amaryl 2mg

155,000 ₫
Amaryl 4mg
hộp

Amaryl 4mg

172,000 ₫
Co Amaryl 2mg/500ng
hộp

Hệ thống Nhà thuốc