Tư vấn miễn phí

 Giỏ hàng

 Xóa giỏ hàng

Tạm tính: 

Thanh toán

Thuốc mỡ máu

Lipanthyl Caps 300mg
hộp
Lipanthyl M Caps 200mg
hộp
Crestor Tab 10mg
hộp

Crestor Tab 10mg

452,700 ₫
Crestor Tab 20mg
hộp

Crestor Tab 20mg

646,800 ₫
Crestor Tab 5mg
hộp

Crestor Tab 5mg

407,400 ₫

Hệ thống Nhà thuốc