Tư vấn miễn phí

 Giỏ hàng

 Xóa giỏ hàng

Tạm tính: 

Thanh toán

Thuốc tim mạch - huyết áp

Coversyl 5mg
Lọ

Coversyl 5mg

168,000 ₫
Coversyl plus
lọ

Coversyl plus

196,000 ₫
Coveram 5mg/5mg
lọ

Coveram 5mg/5mg

198,000 ₫
Coveram 5mg-10mg
lọ

Coveram 5mg-10mg

199,000 ₫
Coveram 10mg-10mg
lọ

Coveram 10mg-10mg

309,000 ₫
Plendil Plus
hộp

Plendil Plus

225,000 ₫
Amlor 5mg
hộp

Amlor 5mg

249,000 ₫
Vastarel MR 35mg
Hộp 60 viên

Vastarel MR 35mg

160,000 ₫
Vastarel 20mg
hộp

Vastarel 20mg

136,000 ₫
Betaloc ZOK 25 mg
hộp
Betaloc ZOK 50mg
hộp

Betaloc ZOK 50mg

179,000 ₫
Zestril 5mg
hộp

Zestril 5mg

130,000 ₫

Hệ thống Nhà thuốc