Tư vấn miễn phí

 Giỏ hàng

 Xóa giỏ hàng

Tạm tính: 

Thanh toán

Thuốc tim mạch, hô hấp

Thuốc về tai mũi họng

Thuốc về hệ hô hấp

Bambec 10mg
hộp

Bambec 10mg

169,100 ₫
BRICANYL 1.5mg
hộp

BRICANYL 1.5mg

23,100 ₫
BRICANYL Inj 0.5mg/ml
hộp

Thuốc tim mạch - huyết áp

Coversyl 5mg
Lọ

Coversyl 5mg

168,000 ₫
Coversyl plus
lọ

Coversyl plus

196,000 ₫
Coveram 5mg/5mg
lọ

Coveram 5mg/5mg

198,000 ₫
Coveram 5mg-10mg
lọ

Coveram 5mg-10mg

199,000 ₫

Hệ thống Nhà thuốc