Thuốc mỡ máu Tìm thấy 9 sản phẩm
 • momega-Momega

  Momega

  Giá: liên hệ

  Chọn mua

 • womega-Womega

  Womega

  Giá: liên hệ

  Chọn mua

 • Lipanthyl 100mg caps 100mg
  - Chứng tăng cholestérol máu (type IIa) và tăng triglycéride máu nội sinh đơn lẻ (type IV) hoặc phối hợp (type IIb và III) ở người lớn, sau khi đã áp dụng chế độ ăn kiêng thích hợp và kiên trì nhưng không hiệu quả.
  - Điều trị tăng lipoprotein máu thứ phát cũng là một chỉ định nếu sự bất thường lipoprotein máu dai dẳng cho dù đã điều trị bệnh nguyên.
  - Duy trì chế độ ăn kiêng luôn luôn cần thiết.
 • lipanthyl-caps-300mg-0000000000103

  Lipanthyl Caps 300mg

  188,500 vnđ /hộp

  Chọn mua

  Lipanthyl Caps 300mg
  Chứng tăng cholestérol máu (type IIa) và tăng triglycéride máu nội sinh đơn lẻ (type IV) hoặc phối hợp (type IIb và III) ở người lớn, sau khi đã áp dụng chế độ ăn kiêng thích hợp và kiên trì nhưng không hiệu quả (nhất là sau khi áp dụng chế độ ăn kiêng mà cholestérol máu vẫn còn cao hay khi có những yếu tố nguy cơ phối hợp).
 • lipanthyl-m-caps-200mg-0000000000104

  Lipanthyl M Caps 200mg

  211,500 vnđ /hộp

  Chọn mua

  Lipanthyl M Caps 200mg
  - Chứng tăng cholestérol máu (type IIa) và tăng triglycéride máu nội sinh đơn lẻ (type IV) hoặc phối hợp (type IIb và III) ở người lớn, sau khi đã áp dụng chế độ ăn kiêng thích hợp và kiên trì nhưng không hiệu quả.
  - Điều trị tăng lipoprotein máu thứ phát cũng là một chỉ định nếu sự bất thường lipoprotein máu dai dẳng cho dù đã điều trị bệnh nguyên.
  - Duy trì chế độ ăn kiêng luôn luôn cần thiết.
 • crestor-tab-5mg-0000000000113

  Crestor Tab 5mg

  407,400 vnđ /hộp

  Chọn mua

  Crestor Tab 5mg
  Tăng cholesterol máu nguyên phát (loại 2a kể cả thăng cholesterol máu gia đình kiểu dị hợp tử) hoặc rối loạn lipid máu hỗn hợp (loại 2B). Tăng cholesterol máu gia đình kiểu đồng hợp tử.
 • crestor-tab-10mg-0000000000111

  Crestor Tab 10mg

  452,700 vnđ /hộp

  Chọn mua

  Crestor Tab 10mg
  Tăng cholesterol máu nguyên phát (loại 2a kể cả thăng cholesterol máu gia đình kiểu dị hợp tử) hoặc rối loạn lipid máu hỗn hợp (loại 2B). Tăng cholesterol máu gia đình kiểu đồng hợp tử.
 • crestor-tab-20mg-0000000000112

  Crestor Tab 20mg

  646,800 vnđ /hộp

  Chọn mua

  Crestor Tab 20mg
  Tăng cholesterol máu nguyên phát (loại 2a kể cả thăng cholesterol máu gia đình kiểu dị hợp tử) hoặc rối loạn lipid máu hỗn hợp (loại 2B). Tăng cholesterol máu gia đình kiểu đồng hợp tử.